Dòng họ Nguyễn Khắc Bảo Tháp | Just another WordPress site

Giới thiệu về Dòng Họ Nguyễn Khắc

    Họ Nguyễn Khắc thôn Bảo Tháp trước đây thời Pháp thuộc, dưới các triều đại phong kiến nhà Nguyễn, thôn Bảo Tháp thuộc xã Kim Anh, tổng Kim Anh, huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên.

Sau các mạng tháng 8 thành công, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời qua mấy lần điều chỉnh địa giới hành chính, ngày nay thôn Bảo Tháp thuộc xã Kim Hoa huyện Mê Linh thành phố Hà Nội... xem thêm